مادر کافی بر گرفته از عنوان کتابی با همین نام نوشته خانم جو فراست است که لازم می دانم خواندن این کتاب را به تمامی مادرانی که فرزند کوچکتر ازپنج سال دارند وتمامی خانم هایی که تصمیم به بچه دار شدن دارند توصیه کنم.ارتقا دانش مادران ازمراحل تکامل فرزندان وچگونگی برخورد اگاهانه با این شرایط حساس زندگی این امکان را به مادر می  دهدکه در کنار لذت بردن از رشد فرزند از خود وخانواده غافل نشود.علاوه بر این استفاده از روش های علمی برای رساندن هر چه سریعتر مادران به فیزیک بدنی مناسب قبل از زایمان سهم بسزایی در بهبود شرایط روحی روانی وکاهش استرس واضطراب بعد از زایمان دارد